Tak co Sakuro ? 11 2/2

22. prosince 2008 v 18:58 | Yoko-chan |  Tak co Sakuro?

Aneb - Boj zdaleka neskončil!


Tááák!Strávila jsem nad tímhle celej dnešek lidičky!!Snad se vám to bude líbit!!!






"Naruto - za tebou!"

Svět pro něj stále nebyl na správném místě a byl přesvědčen, že její naléhavý hlas slyší jen on ... přesto se ohlédl.

Viděl , jak se zdravou nohou odrazila od větve trochu výš nad ním a teď míří pěstí na ninju, jenž se k němu, rovněž vzduchem, blížil s napřaženou katanou …

Naruto se pokusil vyprostit ze sevření své věznitele, ten ho však stiskl ještě pevněji a čekal, až jeho druh probodne v plné rychlosti napřaženou zbraní
blonďákova záda.

Naruto se nohama téměř nedotýkal větve, na které ho s krvežíznivým výrazem přidržoval za obě paže a ramena jako, brouka v šachu, nepřítel.






¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨






Sakura doufala, že stihne muže, který se chystal zasadit Narutovi smrtelný úder do nekrytých zad. …

... avšak on mířil rychlostí vystřelené kulky ke svému cíli, zatímco růžovláska si připadala jako parašutista ve zpomaleném filmu.

Nestihnu to!

Stočila tedy svůj let trochu doleva, opět se odrazila a tentokrát nabrala rychlost a směr, jenž potřebovala.

Ale tentokrát se odrazila oběma nohama, tudíž zraněná jí dala ihned najevo svůj nesouhlas řezavou bolestí.

Sakura na několik vteřin zavřela oči modlíc se, aby ona bolest nedělala problémy … právě ve špatném okamžiku!

Ninja, jenž čekal jen na její chybu se náhle zhmotnil těsně za ní a rychlým pohybem přiložil katanu k dívčinu hrdlu.

"Smůla - Sakuro."

Ztuhla.

Jak může znát mé jméno? ... Vlastně kdo ví, jak dlouho nás s Narutem sledovali …

Přesto se neznámého optala:

"My se známe?!"

Odpovědí jí byl znásobený tlak ostří na krku, a tak se nyní soustředila, aby nenápadně uchopila kunai skrytý pod sukničkou.

Její opatrnost byla tatam,jakmile Narutův věznitel varovně křikl.

Bez rozmyšlení mu nůž zabodla z pravé strany do břicha, a jakmile oddálil zbraň, svou rukou vzdálenost ještě více zvětšila, sehnula se a její loket přistál v nepřítelově žaludku.

Muž bolestně zasténal.

Kunoichi se k němu otočila čelem … k dopadu na zem zbývalo sotva 10 metrů … měla v úmyslu odkopnout ninju a chytit se blízké větve … ale nepřítel růžovlásku předešel!

Kopnutím do žeber ji připravil o dech a o pár vteřin později narazila zády do kmenu stejného stromu, kde byl držen Naruto.

Prudká bolest projela celým jejím tělem … věděla však, že se jí nesmí poddat …

... přimhouřené oči otevřela právě v čas … Blížila se k ní ohnivá koule velikosti slušného meteoritu.

Dříve než na kunoichi začala působi gravitace, a dříve než ji ohnivé peklo dostihlo, třikrát se překulila a schovala se za kmen z druhé strany.

Tam, pomocí čakry a zabodnutého kunaie jako pavouk čekala,až její kořist příjde blíž …







¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨







Sakuřin prudký náraz strom doslova rozechvěl!

Rovnováha Narutova soka byla nyní těžce zkoušena a toho blonďák využil!

Vrazil mu koleno taktéž do břicha a zaklonil se, jak nejvíce mu propletená zápasnická poloha dovolovala.Po tomto výpadu ztratil muž kontrolu úplně a společně s Narutem padal k zemi …

Avšak blonďák jen nechal ninju utápět v pocitu strachu …

Jakmile vytušil, že odpor bude minimální, naposlední chvíli se ke spodu větve připoutal čakrou v chodidle.

Muž tohle nečekal a držel se Naruta jako klíště, zatímco oba viseli hlavou dolů.

Blonďák přiložil k větvi i druhou nohu.

I když tohle původně neplánoval, hlavičkou ninju dokonale uzemnil … Ten omámeně povolil stisk a Naruto, i přes bolest pravé ruky nepřítele pevně chytil a se součastným pokrčením v kolenou přirazil mužovu hlavu ke spodní straně větve, za kterou se nohama přidržoval.

Podle pár pramínků krve blonďák usoudil, že víc už není potřeba.

Dolní končetiny ho vynesly zbývajících 180°, kde se na větvi mohl postavit a opřít bezvládné tělo o kmen stromu ... Nedokázal ho prostě pustit dolů, i když Kyuubi proti takovému milosrdenství protestoval …

... jeho nevole se odrazila v pálivé bolesti rány na rameni, jenž popudila Naruta, a dala tak devítiocasému větší kontrolu nad jeho počínáním.

Zuřivost dostoupila vrcholu, jakmile si čtyři zbylí druzi zraněného ninji všimli jeho stavu, přestali pozorně sledovat okolí a shurikeny zaútočili.

Naruto vycenil dlouhé špičáky a neochotně vyskočil do koruny stromu.

Rudo-oranžová čakra ho, dnes už podruhé, obklopila a doslova pohltila jeho tělo i myšlení … jen podle dvou ocasů bylo patrno, že jeho zuřivost nevychází z hloubi jeho srdce, ale zatím jen z fyzických pocitů … zatím …

Narutovi protáhlé zorničky v rudých očích se náhle pohnuly doleva a doprava … nestvůrná ústa se roztáhla v něco, co se vzdáleně podobalo úsměvu …

Čtyři muži, jenž před chvílí házeli hvězdice, ho nyní obklíčili ze všech světových stran …

V houstnoucím šeru nebyly rozeznatelné výrazy jejich tváří, avšak určitě bychom v nich objevili nejistotu, překvapení … strach …

Kyuubi měl už ale takové nečinnosti dost a na jeho popud začal blonďák pomalu, s mohutným třesem, skládat paže na prsa.

Ninjové zřejmě nehodlali přenechat našemu hrdinovi první tah, a tak se, jakoby domluveni, naráz vrhli k němu …

... třes Narutových rukou, a vůbec celého těla, se stupňoval …

... to už byli nepřátele doslova nadosah.

Najednou blonďák rozpřáhl doširoka své paže … celý se viditelně uvolnil.

Nepřátelé nemuseli čekat dlouho na výsledek celého jeho podivného počínání.

Jakmile máchl rukama neviditelná síla je odmrštila neuvěřitelnou rychlostí a velkým tlakem zpět … a dále … a ještě dále …

Blonďák klesl na všechny čtyři - ale rozhodně ne vyčerpáním, jelikož vteřinu nato bychom sotva stačili zaznamenat jeho útok.

Rychlostí o málo menší než zvuk, se objevil za jedním z ninjů
a o pár chvil později byl u dalšího, ačkoli účinky jeho předchozího útoku stále přetrvávaly - tedy dříve než stačili nepřátelé svůj neřízený let zastavit, chytil je oba ocasy démonní lišky kolem krku, a aniž by se s nimi dál nějak zvlášť zabýval, opět se jako blesk mihl ke třetímu muži, který o jeho počínání neměl ve své zoufalé situaci vůbec ponětí.

Naruto se náhle zhmotnil před ním … ninja sotva stačil překvapeně zalapat po dechu a už se mu zarývaly drápy, dlouhé a ostré jako meče, do hrdla, úspěšně ho připravujíc o novou várku kyslíku.

Blonďák jakoby nyní bojoval sám se sebou … povoloval a zesiloval stisk stejně, jako zatínal zuby …

Všichni tři ninjové začínali modrat ...

Tato nezdravá barva zahalila horní části jejich těl … muži, kteří viseli ve vzduchu s rudo-oranžovými ocasy omotanými kolem hrdel, boj o svůj život pomalu vzdávali v záplavě bílého světla, jenž obklopovalo a otupovalo jejich smysly … třetí ne!

Možná proto, že viděl Narutovi do tváře, kde se mu vnitřní boj zcela zřetelně zračil, se snažil zoufale dostat ze smrtelného sevření a kopal na všechny strany …

Jakmile blonďákovi nohy přistály na větvi, jeden z nemířených kopanců našel svůj cíl v jeho hrůzostrašném obličeji !

- křupnutí - krev valící se z nosu přes ústa, bradu … bolest …

... ta palčivá bolest!

Nezměrná zuřivost a nenávist naplnila Naruta a Kyuubi, jenž na nic jiného nečekal, ihned převzal iniciativu!

Stisk dvou ocasů vedle kterých se objevil třetí a stisk ruky, ke které se přidala i druhá, zesílil …

Devítiocasý, prostřednictvím Naruta, drtil nepřátele celou silou své nenávisti a zloby, jenž pociťoval k ninjům.

Stisk nepovolil ještě dlouho poté, co jejich těla ochabla a oči zůstaly bezduše hledět do prázdna …

Z blonďáková hrdla se vydralo spokojené zachrčení.

Se širokým úšklebkem pustil všechna tři těla, která dopadla na zem s oním tupým nárazem …

Rysy Narutovy tváře stále brázdila Kyuubiho pomstychtivá zuřivost, nyní smíšená se spokojeností nad jeho počínáním …

Na okamžik přivřel krvežíznivé oči blahem …

Poté pohlédl doleva, kde vězel čtvrtý muž, kterého pomsta devítiocasého ještě nestihla.Zřejmě narazil do kmenu takovou silou,že kůra porušená obrovským tlakem vytvořila jakousi proláklinu, kde teď nepřítel prodléval …

... opravdu jen zázrakem se strom nerozštípl v půli.

Muži uvězněnému v třískách stékal po spánku pramínek krve a nejevil známky života.

Kyuubi si však nedůvěřivě odfrkl a pobídl blonďáka k bližšímu ohledání.

Naruto se už už chystal ke skoku, když tu k němu dolehl bolestný výkřik!

Chytil se oběma rukama za hlavu … poté pomalu, zřejmě přes obrovské přemáhání, otáčel své tělo i mysl k místu, odkud uslyšel dívčí hlas!

Prudce sebou škubl a konečně začal nemilosrdnýma očima, které nyní pouze zakrývaly strach a úzkost v srdci, hledat v šeru, jenž se již delší dobu snášelo, růžovlásku.






¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨






Sakura rychle oddechovala a mozek jí pracoval na plné obrátky.

Moje jméno nemohl slyšet tady! … Naruto byl výjimečně zticha! … Takže kolik toho o mě ví?!

Náhle zpozorněla.

Zaznamenala totiž za sebou pohyb a prudce se otočila .

Těsně vedle ní přistál Naruto, bledší než předtím, s očima modrýma jako studánky … a ten zvláštní výraz!

"Jak to tu vypadá?"

"No … všelijak, jenom ne dobře, "odpověděla váhavě.

"Sakuro,"začal opět blonďák, zatímco se vykláněl zpoza kmenu, na kterém oba setrvávali a kontroloval situaci.

"Musíme je dostat dřív, než nás voba vodkrádlujou!"

Když se nedočkal odpovědi, otočil se na dívku.

Právě ve chvíli, kdy s pohrdlivým úšklebkem pronesla:

"Kai!"

Naruto s překvapeným výrazem zmizel, jako by se rozplynul …

Sakura na popud svého šestého smyslu náhle přestala kontrolovat čakru a spustila se o pár metrů níž, kde znovu rukou a nohou přilnula ke kůře.

Koutkem oka zaznamenala, že kmen těsně nad ní je nyní ozdoben několika desítkami ninjovských hvězd.

Rychle, jak jen kunoichi její poloha pavouka dovolovala, obrátila svoje tělo zády ke stromu a čelem k tušenému nepříteli …

Pozdě!

Muž ji opět přiložil katanu na krk a zablokoval nohy.

Růžovláska visela za ruku na kmenu a dívala se zblízka do tváře nepřítele.

Zalapala po dechu, neboť ho poznala.

"Ale,ale …Tak ty jsi poznala genjutsu.Alespoň jsi mohla dát svému příteli sbohem, protože další příležitost k tomu už mít nebudeš!Gondaime tě zřejmě na takovou situaci nepřipravi - "

Zaúpěl bolestí, protože Sakuře se nějakým zázrakem podařilo vyprostit nohu z jeho sevření a kopla ho do rozkroku se slovy:

"Někdy improvizuju!"

Ninja zuřivostí bez sebe vrazil kunoichi pěst do obličeje.

Dívka ho roztřeseně odkopla.

Než se ale vzdálenost mezi nimi stačila zvětšit, muž se rozmáchl a katanou přejel růžovlásce přes hruď.

Bolestně vyjekla.

Ke všem zraněním jí nyní přibyla i docela hluboká řezná rána, jenž se táhla od bříška až skoro po levé prso.

Cítila, jak jí tvář bolestivě pulzuje a nenávistně pohlédla na muže, jenž se předtím v letu zachytil rukou větve, otočil se kolem osy a stanul na ní.

Pár vteřin na dívku s pohrdavým výrazem shlížel a pak začal rukama vytvářet pečetě.

Sakura moc dobře znala sled těchto znamení a rychle se odrazila zdravou nohou vzhůru, kde rovněž přistála na větvi.

Jakmile pohlédla na muže, který byl nyní níže než ona, okamžitě jí došlo, že jen blafoval!

Zase na ní mířily shurikeny - od nepřítele, ale i směrem od země!

Příliš se nezabývala myšlenkou, jak se mu to mohlo podařit a rychle vyskočila výš …

... znovu se zachytila na kmenu a přitiskla se zády, jak nejvíce to šlo k jeho kůře, aby unikla před hvězdicemi letícími zespodu.

Avšak neodhadla nepřítelův pravý záměr!

Ninja se nyní objevil na větvi protějšího stromu a rychle se blížící záplava ohně ozářila dívčin šokovaný obličej.

Věděla, že neunikne, a tak jen se zavřenýma očima čekala na onu spalující bolest

... poryv vzduchu jí prozradil, že něco nesedí!

Se zatajeným dechem pootevřela své zelené oči a …




Tak co?Já vim,že romantiky a humoru tam moc nebylo ... Já vám to vynahradim příště - slibuju!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 sara -**tvoje SBéčko** sara -**tvoje SBéčko** | E-mail | Web | 22. prosince 2008 v 20:29 | Reagovat

to bylo naprosto skvělý ty musíš napsat další díl co nejrychleji nebo snad umřu a na svědomí mě snad mít nechceš ne? :D

2 Kazuka Inuzuka Kazuka Inuzuka | E-mail | Web | 22. prosince 2008 v 20:42 | Reagovat

Oooooooooo tak to bylo fakt báječné! Moc krásný díl! Píšeš líp a líp! Ale skončit tak v napínavém to se nedělá! Doufám, že další díl bude co nejdřív. Už teď se nemůžu dočkat!

3 kyuubi32 kyuubi32 | 22. prosince 2008 v 21:10 | Reagovat

taky umřu a nechci mě mít na svědomí a kdy bude další díl ???

4 Yoko-chan(majitelka) Yoko-chan(majitelka) | 22. prosince 2008 v 21:21 | Reagovat

Co nejdříív samozřejmě!:D  Nééé!!Do konce tejdne nejpozději!!na tutyfruty!!:)

5 katon katon | 23. prosince 2008 v 21:06 | Reagovat

rychle další díl

6 monisska monisska | 24. prosince 2008 v 20:53 | Reagovat

uz se tesim na dalsi dil

7 fair fair | 28. prosince 2008 v 13:51 | Reagovat

honem další

8 kin kin | 6. ledna 2009 v 19:00 | Reagovat

kdy bude další??

9 Yoko-chan(majitelka) Yoko-chan(majitelka) | 6. ledna 2009 v 21:00 | Reagovat

Sry za zpoždění!!!!!:(

Bude tenhle víkend - jelikož mam narozky tak další dílek bude jako dárek pro vás!:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama